Technologie mohou zásadně pomáhat seniorům

21.12.2018

Osamělost má tendenci se šířit z člověka na člověka kvůli negativním společenským interakcím a dalším faktorům. Jinými slovy, když je jedna osoba osamělá, tato osamělost se pravděpodobně rozšiřuje na přátele nebo kontakty osamělého jedince. Tím, že to ještě zhoršuje, lidé mají tendenci dále izolovat lidi, kteří jsou osamělí, protože jsme se vyvíjeli, abychom se vyhýbali hrozbě naší sociální soudržnosti.

Z přehledu studií zabývajících se různými typy intervencí na seniorské osamělosti bylo zjištěno, že nejefektivnější programy boje proti izolaci měly vzdělávací nebo tréninkovou složku: například kurzy týkající se témat týkajících se zdraví, počítačového školení nebo cvičení. Technologie může pomoci seniorům proti jejich izolaci.