Software "Snowflake Entertainment"

01.01.2019

Snowflake Entertainment je určen pro menší děti a zábavnou formou se je snaží seznámit se základy práce na elektronických zařízeních a především jim umožnit společnou hrou nastavit jejich kolektivní chápání a umožnit již od začátku pracovat ve skupinách.